ReadyPlanet.com
dot dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

 

 

 

    เดิมตำบลบางยี่โท  ขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเสนาน้อย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากอำเภอเสนาน้อย มาเป็นอำเภอราชคราม และจากนั้นอำเภอราชคราม ย้ายมาที่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอำเภอบางไทร ส่วนชื่อบางยี่โทนั้น สันนิฐานว่าคงจะมาจากคำที่ตั้งเพื่อสอดคล้อง กับบ้านพี่เมืองน้อง กับตำบลบางนมโค อำเภอเสนา ส่วนอีกนัยหนึ่งเล่าต่อกันว่าที่บ้านเกาะหลวงหมู่ที่3ตำบลบางยี่โทนั้นได้มีเจ้านายจากวังเสด็จมาประทับเป็นประจำ ชาวบ้านเกาะหลวงและบริเวณใกล้เคียง ได้ตักน้ำใส่ขันหรือโถมาให้ดื่มพร้อมใส่ดอกใม้คือดอกยี่โถ ลงไปในโถน้ำด้วย เพื่อให้มีกลิ่นหอมน่าชวนดื่ม อีกทั้งดอกยี่โถเป็นยาสมุนไพรแก้ท้องเสียอีกด้วย  จากข้อมูลดังที่กล่าวข้างต้น  จึงได้ชื่อตำบลว่า "บางยี่โถ" เพี้ยนมาเป็น "บางยี่โท"  จนถึงปัจจุบัน

 

      ดังนั้นตำบลบางยี่โท จึงใช้สัญลักษณ์ดอกยี่โถ อยู่ตอนกลางของตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

 

 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved./Design By Nvprint_OHM

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท    หมู่ที่ 3 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทร.035-785-032